top of page

04.01.2024

Statsforvalteren inngår rettsforlik om avfallseiendom

Advokat Erik Wold har bistått Statsforvalteren i rettstvist relatert til det som er omtalt som Norges største forurensningssak med avfall. Tvisten endte med rettsforlik som innebærer at Statsforvalteren overtar tomten vederlagsfritt

06.09.2023

Ny advokat i Wold & Co

Heidi Fredly er ansatt som advokat i Wold & Co fra 1. september 2023. Hun kommer fra stilling som dommerfullmektig i Møre og Romsdal tingrett og har tidligere jobbet åtte år som advokat for Nordisk Skibsrederforening i Oslo. Hun har betydelig erfaring med maritim juss og kontraktsrett.

10.06.2023

Wold & Co bistår jevnlig i transaksjoner og har den senere tid bl.a. vært involvert i salg av Seterkraft AS i Øksendal til Cadre AS.

Wold & Co bistår jevnlig i transaksjoner og har den senere tid bl.a. vært involvert i salg av Seterkraft AS i Øksendal til Cadre AS.

7.juni 2023

Frostating lagmannsrett ga NMI fullt medhold i sak mot Havila Kystruten

Langsetselskapet Norwegian Marine Interior AS (NMI) fikk fullt medhold i sak mot Havila Kystruten AS og ble av Frostating lagmannsrett tilkjent nærmere 10 millioner kroner. Advokatene Erik Wold og Ragnhild Camilla Pedersen fra Wold & Co bisto NMI i ankesaken. Advokatfirmaet som hadde bistått NMI for tingretten hadde brukt 19 advokater på saken og fikk sitt honorarkrav betydelig nedjuster

17.03.2023

Kronikk om nye innleieregler

Innleiereglene som trer i kraft 1. april 2023 innebærer en vesentlig innskrenking i adgangen til å leie inn arbeidskraft. Dette vil få store konsekvenser ikke bare for bemanningsforetak, men for alle bedrifter som benytter innleie i sin virksomhet.


Får stor betydning for bedrifter i vår region - rbnett.no

01.03.2023

Kraftverkstransaksjoner

Wold & Co bistår i en rekke transaksjoner av aksjeselskap. I første kvartal av 2023 har vi vært med på å lande to kraftverkstransaksjoner, hvorav den siste er Gaudalskraft AS i Øksendalen som ble solgt til Cadre AS.

22.04.2022

Vant frem i Høyesterett

Advokat Ragnhild Camilla Pedersen vant frem med anke til Høyesterett på vegne av Jørgen H Gjenstad AS konkursbo.

01.02.2022

Salg av Eidsdal Kraft

Eidsdal Kraft har fått nye eiere. Wold & Co har bistått selgersiden med bl.a. aksjekjøpsavtale, falleieavtale og selskapsrettslige forhold. Salget har vært meglet av Krafthuset AS.

07.01.2022

Nye boligsalgsregler fra 1. januar 2022

De mye omtalte endringene i avhendingsloven har nå trådt i kraft.

03.01.2022

Transaksjoner i 2021

Advokatene Wold & Co har i 2021 bistått ved en rekke salg av aksjeselskap.

01.06.2021

Flere salg av småkraftverk

Nylig bisto vi selgerne av Råssafoss Kraftverk AS og Befring Kraft AS.

12.10.2020

10 kjappe om ny arvelov

Ny arvelov trer i kraft 01.01.2021.

12.10.2020

Salg av småkraftverk

Wold & Co har de senere år bistått med salg av flere småkraftverk, bl.a. bisto vi i 2020 selgerne av Kvamselva Kraftverk.

05.04.2020

Har ikke inntrykk av at de nye permitteringsreglene misbrukes

– Både for arbeidsgivere og arbeidstakere er permitteringer en belastning, og de fleste arbeidsgivere gjør nok sitt ytterste for å unngå dette.

04.04.2020

KRONIKK

Å være arbeidsgiver i Korona-tider; arbeidsrettens grenser for hvilke tiltak man kan gjennomføre overfor sine ansatte.

26.03.2020

Nettmøte: Juridisk skadebegrensning av Korona-konsekvensene for næringslivet

Nordveggen AS inviterer til åpent nettmøte med Advokatene Wold & Co tirsdag 31. mars kl. 1400.

13.03.2020

Corona-viruset; vi tar oppdrag som normalt, men tar forholdsregler

Vi tar imot oppdrag som normalt, men tar alle våre forholdsregler for å hindre smitte av Corona-viruset. Eventuelle nødvendige tiltak vil avklares mellom klienten og vedkommendes advokat hos oss. Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til et nytt oppdrag.

10.03.2020

Romsdalsgondolen AS

Advokatene Wold & Co bistår Romsdalsgondolen AS, og er tilfredse med at det nå er oppnådd enighet med alle grunneierne.

07.10.2019

Når har man som tilbyder i en anbudskonkurranse krav på erstatning fra oppdragsgiver?

KRONIKK


Avgjørelse fra Høyesterett i Fosen Linje- saken – terskelen for å få fortjenestetap erstattet er trolig senket.

07.10.2019

Frykter for rettssikkerhet og rekruttering

– Vi har sett eksempler på dette i andre byer, hvor advokatstanden så å si er forsvunnet når lokale tingretter er lagt ned.

bottom of page