top of page

Advokatene Wold & Co yter rettslig bistand overfor bedrifter og privatpersoner i Molde. Vi har som mål å gi klare og velfunderte råd samt finne gode praktiske løsninger for våre klienter.

Våre advokater prosederer saker for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og har også jevnlig saker for fylkesnemnda og jordskifteretten. 

Wold & Co har røtter tilbake til 1938 da høyesterettsadvokat Odd Wold startet sitt virke som advokat i Molde.

01.03.2024

Arbeidsrettskonferanse

Den 25. april 2024 inviterer HR forum i Molde og advokatene Wold & Co til arbeidsrettskonferanse i samarbeid med Molde Næringsforum. Program og påmeldingsskjema finner du her.

04.01.2024

Statsforvalteren inngår rettsforlik om avfallseiendom

Advokat Erik Wold har bistått Statsforvalteren i rettstvist relatert til det som er omtalt som Norges største forurensningssak med avfall. Tvisten endte med rettsforlik som innebærer at Statsforvalteren overtar tomten vederlagsfritt


Les omtale i rbnett her.


06.09.2023

Ny advokat i Wold & Co

Heidi Fredly er ansatt som advokat i Wold & Co fra 1. september 2023. Hun kommer fra stilling som dommerfullmektig i Møre og Romsdal tingrett og har tidligere jobbet åtte år som advokat for Nordisk Skibsrederforening i Oslo. Hun har betydelig erfaring med maritim juss og kontraktsrett.


Les mer her.


10.06.2023

Transaksjoner

Wold & Co bistår jevnlig i transaksjoner og har den senere tid bl.a. vært involvert i salg av Seterkraft AS i Øksendal til Cadre AS.


Se omtale i energiteknikk her

07.06.2023

Frostating lagmannsrett ga NMI fullt medhold i sak mot Havila Kystruten

Langsetselskapet Norwegian Marine Interior AS (NMI) fikk fullt medhold i sak mot Havila Kystruten AS og ble av Frostating lagmannsrett tilkjent nærmere 10 millioner kroner. Advokatene Erik Wold og Ragnhild Camilla Pedersen fra Wold & Co bisto NMI i ankesaken. Advokatfirmaet som hadde bistått NMI for tingretten hadde brukt 19 advokater på saken og fikk sitt honorarkrav betydelig nedjustert.


Les omtale i rbnett her.

17.03.2023

Kronikk om nye innleieregler

Innleiereglene som trer i kraft 1. april 2023 innebærer en vesentlig innskrenking i adgangen til å leie inn arbeidskraft. Dette vil få store konsekvenser ikke bare for bemanningsforetak, men for alle bedrifter som benytter innleie i sin virksomhet.


Les omtale fra rbnett her.

01.03.2023

Kraftverkstransaksjoner

Wold & Co bistår i en rekke transaksjoner av aksjeselskap. I første kvartal av 2023 har vi vært med på å lande to kraftverkstransaksjoner, hvorav den siste er Gaudalskraft AS i Øksendalen som ble solgt til Cadre AS.


Se link til pressemelding her.

22.04.2022

Vant frem i Høyesterett

Advokat Ragnhild Camilla Pedersen vant frem med anke til Høyesterett på vegne av Jørgen H Gjenstad AS konkursbo.


Les omtale i rbnett her.01.02.2022

Salg av Eidsdal Kraft

Eidsdal Kraft har fått nye eiere. Wold & Co har bistått selgersiden med bl.a. aksjekjøpsavtale, falleieavtale og selskapsrettslige forhold. Salget har vært meglet av Krafthuset AS.


Les pressemelding fra NTB her.

07.01.2022

Nye boligsalgsregler fra 1. januar 2022

De mye omtalte endringene i avhendingsloven har nå trådt i kraft.


Wold & Co har samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund, som her gir en oversikt over hovedpunktene. 


Få mer info her.03.01.2022

Transaksjoner i 2021

Advokatene Wold & Co har i 2021 bistått ved en rekke salg av aksjeselskap.


Mange av disse har vært småkraftverk. Hovedtyngden har vært i Møre og Romsdal og Vestlandet, men vi har også bistått med salg i Viken og i Trøndelag. Den siste transaksjonen i 2021 var Gravbrøtfoss Kraft AS i Snåsa som ble overdratt 15. desember til Norsk Vannkraft AS.


Les omtale her.

01.06.2021

Flere salg av småkraftverk

Nylig bisto vi selgerne av Råssafoss Kraftverk AS og Befring Kraft AS.


Leier ut til Småkraft AS


Grunneierne ved Råsåsfoss Kraftverk i Surnadal leier ut vannfallet sitt til Småkraft As.

«Den 19. april kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i Råssåfoss Kraftverk AS. Kraftverket som er i Surnadal kommune i Møre og Romsdal har en 5,35 MW Pelton turbin med en årlig produksjon på 19,1 GWh fornybar energi. Turbinen er levert av Small Turbine Partner AS, med en Leroy Somer generator.

«Vi i Småkraft er veldig glade for å få til et samarbeid med grunneierne på Råssåfoss kraftverk, god relasjon til våre langsiktige eiere gjør at vi har mulighet til å sikre ytterligere tilgang på mer fornybar energi gjennom denne og andre investeringer vi jobber med», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler.

«Råssåfoss kraftverk er bygget med innsikt og sans for detaljer, og dette er et småkraftverk vi gleder oss til å videreføre. Videre er vi veldig glade for at flere av selgerne er med oss videre til å føre tilsyn med Råssåfoss Kraftverk slik at vi sammen kan skape fornybar energi i årene som kommer.»

«Råssåfoss kraftverk betyr mye for oss grunneiere», sier Anders Talgø på vegne av selgerne. «Det har vært lagt ned et betydelig arbeid, spesielt i utbyggingsfasen, og salget vi nå har gjennomført er med på å sikre verdiene vi har skapt. Selv om vi selger aksjene i selskapet, har grunneierne fremdeles eierskapet til elven og fallrettene for fremtidige generasjoner. Leiemodellen for fallrettene videreføres, noe som sikrer at grunneierne fortsatt tar del i verdiskapingen i Råssåfoss Kraftverk AS».

Begge parter uttrykker at det har vært en god og konstruktiv prosess som har ledet frem til avtalen. Krafthuset og advokatkontoret Wold&Co i Molde har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen og Sweco har bistått kjøperne.»


Les mer på Småkraft foreninga 


Finner overtar Befring Kraft


Finsk Kraft kjøper småkraftverket Befring i Sunnfjord.

Befring Kraft AS i Stardalen i Sunnfjord kommune skifter eiere. Det kjente småkraftverket ble satt i drift i 2003 og har vært eid av grunneierne. Den norske småkraftspesialisten Bekk og Strøm skal drifte kraftverket.

Befring kraftverk har to turbiner og får vannet sitt fra et 27 kvadratkilometer stort nedslagsfelt oppunder Jostedalsbreen.

Profesjonell ny eierFinsk Kraft, eller på finsk Suomen Voima, eier en rekke kraftverk i Norden, og står for en årlig kraftproduksjon på 400 GWh. I tillegg har selskapet mer enn 300MW i prosjekter som er under bygging eller utvikling. Finsk Kraft har et sterkt fokus på grønn, fornybar energi.– Befring Kraft passer godt inn i vår portefølje. Vi vil i løpet av våren 2021 også overta Stardalen Kraft på 50 GWh bare 3 kilometer unna Befring, sier Antti Vilkuna, daglig leder i Finsk Kraft.

Fra nord til sørBekk og Strøm, som spesialiserer seg på å drifte småkraftverk, skal drifte kraftverket på vegne av det finske selskapet. Fra før drifter Bekk og Strøm en rekke småkraftverk i Norge, både som det eier selv eller på vegne av andre.– Vi drifter allerede småkraftverk fra Troms i nord til Kristiansand i sør og Befring passer perfekt inn i vår driftsprofil, sier Carl-Fredrik Lehland, daglig leder i Bekk og Strøm.

En god avtaleDe åtte grunneierne som står bak kraftverket er godt fornøyd med avtalen.– Vi har bevist at vi klarte dette på egenhånd, både når det gjelder utvikling og drift. Men det har også vært en krevende og utfordrende prosess med både oppturer og nedturer. Når vi nå selger er vi glade for at det kommer inn solide eiere og erfaren drift med riktig fokus, sier Kjell Lyngstad, styreleder i Befring Kraft. Salget er meglet av Krafthuset AS. Advokatfirma Tofte har bistått kjøper og Wold & Co har bistått selger som juridiske rådgivere.


Les mer på Småkraft foreninga.

12.10.2020

10 kjappe om ny arvelov

Ny arvelov trer i kraft 01.01.2021.


Les her.

12.10.2020

Salg av småkraftverk

Wold & Co har de senere år bistått med salg av flere småkraftverk, bl.a. bisto vi i 2020 selgerne av Kvamselva Kraftverk.


Les mer om salg av småkrafverk her.

05.04.2020

Har ikke inntrykk av at de nye permitteringsreglene misbrukes

– Både for arbeidsgivere og arbeidstakere er permitteringer en belastning, og de fleste arbeidsgivere gjør nok sitt ytterste for å unngå dette.


Les mer her.

04.04.2020

KRONIKK

Å være arbeidsgiver i Korona-tider; arbeidsrettens grenser for hvilke tiltak man kan gjennomføre overfor sine ansatte.


Få mer info her.

26.03.2020

Nettmøte: Juridisk skadebegrensning av Korona-konsekvensene for næringslivet

Nordveggen AS inviterer til åpent nettmøte med Advokatene Wold & Co tirsdag 31. mars kl. 1400.

13.03.2020

Corona-viruset; vi tar oppdrag som normalt, men tar forholdsregler

Vi tar imot oppdrag som normalt, men tar alle våre forholdsregler for å hindre smitte av Corona-viruset. Eventuelle nødvendige tiltak vil avklares mellom klienten og vedkommendes advokat hos oss. Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til et nytt oppdrag.

10.03.2020

Romsdalsgondolen AS

Advokatene Wold & Co bistår Romsdalsgondolen AS, og er tilfredse med at det nå er oppnådd enighet med alle grunneierne.

07.10.2019

Når har man som tilbyder i en anbudskonkurranse krav på erstatning fra oppdragsgiver?

KRONIKK


Avgjørelse fra Høyesterett i Fosen Linje- saken – terskelen for å få fortjenestetap erstattet er trolig senket.

07.10.2019

Frykter for rettssikkerhet og rekruttering

– Vi har sett eksempler på dette i andre byer, hvor advokatstanden så å si er forsvunnet når lokale tingretter er lagt ned.

bottom of page