top of page

Arbeidsrett

Flere av våre advokater er spesialisert innenfor arbeidsrett og jobber med rådgivning og tvisteløsning knyttet til bl.a. ansettelse, oppsigelse, sluttavtaler,...

Fast eiendom

Våre advokater jobber med alle rettslige problemstillinger for næringsdrivende knyttet til fast eiendom. Dette gjelder blant annet kjøp, salg og leie av...

Immaterielle rettigheter, varemerker og opphavsrett

Flere av våre advokater er spesialisert innenfor lovområdet for immaterielle rettigheter, varemerkerett, opphavsrett og bedriftshemmeligheter. Vi gir bistand til...

Kontraktsrett

Alle våre advokater jobber med kontraktsrett, blant annet ved å vurdere og å utforme kontrakter for næringslivet.

Selskapsrett og transaksjoner

Flere av våre advokater er spesialisert i og jobber med problemstillinger og tvister knyttet til selskapsrett. Vi bistår blant annet ved etablering og opprettelse av...

Skatt og avgift

Våre advokater gir råd og bistår næringsdrivende med alle problemstillinger knyttet til skatt og avgift, herunder blant annet spørsmål om eiendomsskatt,...

Entrepriserett

Våre advokater gir råd og bistår en rekke entreprenører med problemstillinger knyttet til alle fasene av et bygge- eller anleggsprosjekt. Vi bistår også jevnlig i...

Forvaltningsrett og plan- og bygningsrett

Flere av våre jurister bistår næringsdrivende i forbindelse med søknader, klageprosesser og forhandlinger med det offentlige i forbindelse med blant...

Insolvens og bobehandling

Flere av våre advokater blir jevnlig oppnevnt som bostyrer for domstolene i forbindelse med behandlingen av konkursbo. I tillegg bistår våre advokater...

Offentlige anskaffelser/anbud

Flere av våre advokater jobber med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser og anbud. Blant annet vi bedrifter i forbindelse med inngivelse av...

Sjørett

Småkraftverk

Wold & Co har siden 2017 vært involvert i en rekke salg av småkraftverk i Møre og Romsdal og Vestland. Dette omfatter bistand til selve transaksjonen, herunder...

bottom of page