top of page
Statsforvalteren inngår rettsforlik om avfallseiendom

04.01.2024

Advokat Erik Wold har bistått Statsforvalteren i rettstvist relatert til det som er omtalt som Norges største forurensningssak med avfall. Tvisten endte med rettsforlik som innebærer at Statsforvalteren overtar tomten vederlagsfritt


.Overtar søppeltomt - rbnett.nobottom of page