top of page
Har ikke inntrykk av at de nye permitteringsreglene misbrukes

05.04.2020

Både for arbeidsgivere og arbeidstakere er permitteringer en belastning, og de fleste arbeidsgivere gjør nok sitt ytterste for å unngå dette.Advokat Ragnhild Camilla Pedersen har i en kronikk i Romsdals Budstikke gitt en rekke råd om hvilke regler som gjelder for arbeidsgivere blant annet ved permitteringer.


Å være arbeidsgiver i Korona-tider; arbeidsrettens grenser for hvilke tiltak man kan gjennomføre overfor sine ansatteSom kjent har myndighetene endret permitteringsregelverket med virkning fra 20. mars, slik at arbeidsgivere nå bare må betale lønn i to dager før staten overtar – mot normalt 15 dager. Og de permitterte er også sikret 100 prosent lønn inntil 6G i perioden.


– Lett å handle for rasktSelv om arbeidsgivere slipper mye billigere unna med de nye «korona-reglene», har ikke Pedersen inntrykk av at reglene misbrukes.


– Vi har ingen indikasjoner på at permitteringsreglene, som nå er noe endret, misbrukes. Generelt så kan det likevel være slik at når det oppstår en akutt og dramatisk situasjon, slik man nå ser i samfunnet, så er det lett å handle litt for raskt. Man kan da risikere å overse formelle krav til prosessen som må følges. Mitt råd til alle arbeidsgivere vil derfor være å bruke nok tid og eventuelt rådføre seg med advokat for å sikre at prosessen blir gjennomført på riktig måte, sier hun.


– Hva med bevisst misbruk?


– Mitt inntrykk er at det ikke skjer i særlig grad. Både for arbeidsgivere og arbeidstakere er permitteringer en belastning, og de fleste arbeidsgivere gjør nok sitt ytterste for å unngå dette.

Permitterte kan jobbeFlere butikker, blant annet i Molde, har varslet at de vil prøve å holde åpent i noen dager før påske, etter at de har vært stengt i de siste ukene.

«Under permitteringsperioden kan arbeidstakere, også om de er 100 prosent permittert, utføre arbeid i kortere tid dersom det foreligger et behov for dette hos arbeidsgiver», skriver Pedersen i sin kronikk.


– Så lenge situasjonen er så usikker som nå, er det bedre at retten til å jobbe under permittering blir brukt, for eksempel for butikkene som velger å holde åpent noen dager nå før påske, men som ikke vet hva som skjer seinere?


– Hvis det for helt korte perioder er behov for å få arbeidstakerne tilbake i jobb, uten at man vet om det er et vedvarende behov, kan man bruke denne regelen. Det kan være bedre å gjøre det på den måten enn å avslutte hele permitteringen og så måtte starte en permitteringsprosess helt på nytt, med tilsvarende ny lønnspliktperiode for arbeidsgiver. Men man må merke seg at det ikke er lovlig med arbeid utover seks uker, i så fall vil permitteringen anses som avsluttet, understreker Pedersen.


– Arbeidstakeren bør også gis én til to dagers varsel før slikt arbeid. Det er viktig også at arbeidstaker er oppmerksom på at de er pliktige til å oppgi arbeid på sine meldekort.

Påvirker også advokateneKorona-krisa påvirker de fleste bransjer – advokatene rammes også, forteller Pedersen.


– Det påvirker absolutt advokatene også, og spesielt de som jobber mye opp mot domstolene rundt om i landet. Vi ser jo også at den økonomiske situasjonen for mange privatpersoner og bedrifter nå er veldig utfordrende, og det vil da naturlig nok være mange som vegrer seg for å bruke penger på advokat. Når samfunnet kommer i gang igjen etter denne perioden er det imidlertid sannsynlig at mange vil ha behov for juridisk bistand, både privatpersoner og bedrifter.


Omtale fra rbnett her.

 

Link til kronikk her. 


 

bottom of page