top of page
Transaksjoner i 2021

03.01.2022

Advokatene Wold & Co har i 2021 bistått ved en rekke salg av aksjeselskap.


Mange av disse har vært småkraftverk. Hovedtyngden har vært i Møre og Romsdal og Vestlandet, men vi har også bistått med salg i Viken og i Trøndelag. Den siste transaksjonen i 2021 var Gravbrøtfoss Kraft AS i Snåsa som ble overdratt 15. desember til Norsk Vannkraft AS.


https://www.snasningen.no/lokalt-kraftverk-far-nye-eiere/s/5-118-22529

bottom of page