top of page
Vant frem i Høyesterett

22.04.2022

Advokat Ragnhild Camilla Pedersen vant frem med anke til Høyesterett på vegne av Jørgen H Gjenstad AS konkursbo. 


https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/KzmR74/hoeyesterett-opphevet-dom-maa-moetes-paa-nytt-i-retten 

bottom of page