top of page
Salg av småkraftverk

12.10.2020

Wold & Co har de senere år bistått med salg av flere småkraftverk, bl.a. bisto vi i 2020 selgerne av Kvamselva Kraftverk.Småkraft tar over eierskapet iKvamselva Kraftverk AS

Den 7. oktober kjøpte Småkraft AS 100% av aksjene i Kvamselva Kraftverk AS. Kraftverket utnytter 244 m fallhøyde og produserer oppunder 9 GWh fornybar energi årlig, med sine i overkant av 2,5 MW installert effekt. Kraftverket ligger i Bygstad i Sunnfjord Kommune, Vestland fylke.13 grunneiere eier fortsatt naturressursen som leies ut for å skape verdier gjennom fornybar energi.


 «Vi i Småkraft er glade for å få til en god og verdiskapende transaksjon for begge parter.», sier adm.dir. i Småkraft AS Terje Vedeler. «Vi arbeider sammen med grunneiere over hele landet for å skape fornybare verdier for grunneiere, lokalsamfunnet og Småkraft. Vi gleder oss til å samarbeide med grunneierne i Kvamselva i årene som kommer.»


«Kvamselva Kraftverk betyr mye for oss. For oss har arbeidet med Kvamselva Kraftverk vært en generasjonsinvestering. Selv om vi selger aksjene, vil vi grunneierne fortsatt beholde eierskapet til naturressursen gjennom falleie og dermed være med på veien videre,» sier avgått styreleder Arnt-Henning Kårstad på vegne av selgerne. «Vi er meget godt fornøyde med å selge til Småkraft AS, som vi opplever å ta både bærekraft og oss grunneierne på alvor. Dette gir en trygghet for at arven vår blir ivaretatt også i årene som kommer.»


Krafthuset og advokatkontoret Wold &Co har bistått selgerne, mens advokatfirmaet Thommessen har bistått kjøperne.

 

Link: https://smaakraft.no/2020/10/07/smakraft-tar-over-eierskapet-i-kvamselva-kraftverk-as/ 

bottom of page