top of page
Kraftverkstransaksjoner

01.03.2023

Wold & Co bistår i en rekke transaksjoner av aksjeselskap. I første kvartal av 2023 har vi vært med på å lande to kraftverkstransaksjoner, hvorav den siste er Gaudalskraft AS i Øksendalen som ble solgt til Cadre AS.


Se link til pressemelding her.

bottom of page