top of page

Advokatene Wold & Co yter rettslig bistand overfor bedrifter og privatpersoner i Molde. Vi har som mål å gi klare og velfunderte råd samt finne gode praktiske løsninger for våre klienter.

Våre advokater prosederer saker for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og har også jevnlig saker for fylkesnemnda og jordskifteretten. 

Wold & Co har røtter tilbake til 1938 da høyesterettsadvokat Odd Wold startet sitt virke som advokat i Molde.

1. mars 2024

Arbeidsrettskonferanse

Den 25. april 2024 inviterer HR forum i Molde og advokatene Wold & Co til arbeidsrettskonferanse i samarbeid med Molde Næringsforum. Program og påmeldingsskjema finner du her.

bottom of page