top of page

Advokatene Wold & Co yter rettslig bistand overfor bedrifter og privatpersoner i Molde. Vi har som mål å gi klare og velfunderte råd samt finne gode praktiske løsninger for våre klienter.

Våre advokater prosederer saker for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og har også jevnlig saker for fylkesnemnda og jordskifteretten. 

Wold & Co har røtter tilbake til 1938 da høyesterettsadvokat Odd Wold startet sitt virke som advokat i Molde.

AKTUELT

17. mars 2023

Kronikk om nye innleieregler

Innleiereglene som trer i kraft 1. april 2023 innebærer en vesentlig innskrenking i adgangen til å leie inn arbeidskraft. Dette vil få store konsekvenser ikke bare for bemanningsforetak, men for alle bedrifter som benytter innleie i sin virksomhet.


Får stor betydning for bedrifter i vår region - rbnett.no

bottom of page