top of page

Advokatene Wold & Co yter rettslig bistand overfor bedrifter og privatpersoner i Molde. Vi har som mål å gi klare og velfunderte råd samt finne gode praktiske løsninger for våre klienter.

Våre advokater prosederer saker for tingrett, lagmannsrett, Høyesterett og har også jevnlig saker for fylkesnemnda og jordskifteretten. 

Wold & Co har røtter tilbake til 1938 da høyesterettsadvokat Odd Wold startet sitt virke som advokat i Molde.

4. januar 2024

Statsforvalteren inngår rettsforlik om avfallseiendom

Advokat Erik Wold har bistått Statsforvalteren i rettstvist relatert til det som er omtalt som Norges største forurensningssak med avfall. Tvisten endte med rettsforlik som innebærer at Statsforvalteren overtar tomten vederlagsfritt

bottom of page