top of page

Advokat

Mobil: 944 37 072

E-post: ragnhild.pedersen@wold.no

Hovedområder:

Arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett, konkursbehandling, økonomisk oppgjør etter skilsmisse og samlivsbrudd, fast eiendom og prosedyre for domstolene.

Ragnhild Camilla Pedersen
Arbeidserfaring

2022 -            Advokat, Advokatene Wold & Co

2021 - 2022   Konstituert tingrettsdommer, Møre og Romsdal tingrett

2019 -            Advokat, Advokatene Wold & Co

2018 – 2019  Dommerfullmektig, Romsdal tingrett

2016 – 2018  Fast advokat , Oslokontoret, Advokatfirmaet Thommessen AS  

2015 – 2016  Advokatfullmektig, Kommuneadvokaten i Oslo

2013 – 2016  Advokatfullmektig , Oslokontoret, Advokatfirmaet Thommessen AS

2010 - 2012   Konsulent/rådgiver, Post - og teletilsynet

2011 - 2012   Sekretær, Statens sivilrettsforvaltning

Undervisningserfaring

Foreleser i juridiske fag på Høgskolen i Molde - helserett og familierett 

Publikasjoner

2013 «Eksklusivavtaler som misbruk av dominerende stilling - en analyse av EFTA-domstolens dom i Posten-saken i lys av EU-praksis» 

2017 "Pasientreiser til besvær – kommentar til Høyesteretts avgjørelse i Follo-saken» (Kronikk i DN 05.07.2017)

Utdanning

2014 Prosjektledelse , Høgskolen i Molde

2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

bottom of page