top of page

Advokat

Mobil: 975 34 735

E-post: ingrid.larsen.hogby@wold.no

Hovedområder:

Arv og skifte, vergemål, forvaltningsrett, familierett og fast eiendom/plan og bygg

Wold_Advokater-Portrett-060923-StorStr-fotograf_andreas_winter-17.jpg
Arbeidserfaring

2017 -            Advokat, Advokatene Wold & Co

2016 - 2017   Advokatfullmektig, Advokatene Wold & Co

2014 – 2015  Fagansvarlig, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Justis-

                      og beredskapsavdelingen
2011 – 2014  Rådgiver, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Justis-

                      og beredskapsavdelingen
2008 – 2011  Fagansvarlig, NAV Klageinstans Oslo og Akershus
2006 – 2008  Rådgiver, NAV Klageinstans Oslo og Akershus, Rådgiver
2005 – 2006  Førstekonsulent, Barneverntjenesten i Molde kommune

Utdanning

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 2005

bottom of page