top of page

Våre advokater jobber med alle rettslige problemstillinger for privatpersoner knyttet til fast eiendom. Dette gjelder blant annet kjøp, salg og leie av bolig og eiendom, samt uenigheter og tvister knyttet til dette. Vi bistår også jevnlig i saker knyttet til ekspropriasjon, jordskifte og odelsrett, og flere av våre advokater har bred erfaring med å føre saker slike saker for de alminnelige domstolene og for jordskifteretten.

Dersom du trenger råd i forbindelse med fast eiendom, kan du ta kontakt med disse advokatene:

Advokat (H)

Mobil: +47 944 37 072

E-post: ragnhild.pedersen@wold.no

Advokat (H)

Mobil: +47 975 34735

E-post: ingrid.larsen.hogby@wold.no


Advokat (H)

Mobil: +47 901 52 711

E-post: mads.jenset@wold.no

Advokat (H)

Mobil: +47 926 20 844

E-post: erik.wold@wold.no

bottom of page