top of page

Flere av våre advokater gir rådgivning og bistand i forbindelse med saker etter barnevernloven, blant annet i saker om omsorgsovertakelse, tilbakeføring etter omsorgsovertakelse, samvær etter omsorgsovertakelse, adopsjon etter fosterhjemsplassering mm. Våre advokater fører jevnlig slike saker for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og for de alminnelige domstolene.

Dersom du trenger råd i forbindelse med barnevern, kan du ta kontakt med disse advokatene:

Advokat (H)

Mobil: +47 901 52 711

E-post: mads.jenset@wold.no

bottom of page