top of page

Alle våre advokater jobber med arverett. Dette innebærer at vi gir juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med bl.a. opprettelse av testament, generasjonsskifte og når det skal foretas skifte og oppgjør av et dødsbo. Dersom arvesaker og skifteoppgjør skulle komme til domstolsbehandling, bistår vi også klienter i den forbindelse.

Dersom du trenger råd i forbindelse med arverett, kan du ta kontakt med disse advokatene:

Advokat (H)

Mobil: +47 944 37 072

E-post: ragnhild.pedersen@wold.no

Advokat (H)

Mobil: +47 411 20 541

E-post: astrid.bolstad@wold.no

Advokat (H)

Mobil: +47 901 52 711

E-post: mads.jenset@wold.no

Advokat (H)

Mobil: +47 975 34735

E-post: ingrid.larsen.hogby@wold.no


bottom of page