top of page

Wold & Co har siden 2017 vært involvert i en rekke salg av småkraftverk i Møre og Romsdal og Vestland. Dette omfatter bistand til selve transaksjonen, herunder utarbeidelse av aksjekjøpsavtale og forhandlinger med kjøper, samt bistand til revidering av falleieavtale og relaterte grunneierforhold.

Dersom du er medeier i et kraftverk som vurderes solgt, kan du ta kontakt med:

Advokat (H)

Mobil: +47 926 20 844

E-post: erik.wold@wold.no

bottom of page