top of page

Våre advokater gir råd og bistår næringsdrivende med alle problemstillinger knyttet til skatt og avgift, herunder blant annet spørsmål om eiendomsskatt, bedriftsskatt og merverdiavgift. Advokatene på vårt kontor fører saker innenfor skatte- og avgiftsområdet for domstolene.

Dersom du trenger råd i forbindelse med skatter og avgifter, kan du ta kontakt med disse advokatene:

Advokat (H)

Mobil: +47 926 20 844

E-post: erik.wold@wold.no

bottom of page