top of page

Flere av våre advokater er spesialisert i og jobber med problemstillinger og tvister knyttet til selskapsrett. Vi bistår blant annet ved etablering og opprettelse av selskaper og ved omorganiseringer/restruktureringer av selskaper. Videre bistår vi på alle steg under transaksjoner, herunder ved sammenslåinger, oppkjøp mm. Våre advokater bistår også jevnlig næringslivet med rådgivning knyttet til rammebetingelser.

Dersom du trenger råd i forbindelse med selskapsrett, kan du ta kontakt med disse advokatene:

Advokat (H)

Mobil: +47 926 20 844

E-post: erik.wold@wold.no

bottom of page