top of page

Flere av våre advokater jobber med problemstillinger knyttet til offentlige anskaffelser og anbud. Blant annet vi bedrifter i forbindelse med inngivelse av tilbud i anbudskonkurranser, ved kontraktsinngåelse, ved klage på kontraktstildeling, ved krav om erstatning i forbindelse med klage på kontraktstildeling mm.

Dersom du trenger råd i forbindelse med offentlige anskaffelser/anbud, kan du ta kontakt med disse advokatene:

Advokat

Mobil: +47 944 37 072

E-post: ragnhild.pedersen@wold.no

Advokat (H)

Mobil: +47 926 20 844

E-post: erik.wold@wold.no

bottom of page