top of page

Våre advokater jobber med alle rettslige problemstillinger for næringsdrivende knyttet til fast eiendom. Dette gjelder blant annet kjøp, salg og leie av næringseiendom og som ledd i næringsvirksomhet, samt uenigheter og tvister knyttet til dette. Vi bistår også jevnlig i saker knyttet til ekspropriasjon og jordskifte, og flere av våre advokater har bred erfaring med å føre saker for jordskifteretten.

Dersom du trenger råd i forbindelse med fast eiendom, kan du ta kontakt med disse advokatene:

Advokat (H)

Mobil: +47 926 20 844

E-post: erik.wold@wold.no

bottom of page