top of page
< Back

Wold & Co bistår jevnlig i transaksjoner og har den senere tid bl.a. vært involvert i salg av Seterkraft AS i Øksendal til Cadre AS.

10.06.2023

bottom of page