top of page

Flere av våre advokater er spesialisert innenfor lovområdet for immaterielle rettigheter, varemerkerett, opphavsrett og bedriftshemmeligheter. Vi gir bistand til næringsdrivende i forbindelse med kontraktsinngåelser og ved spørsmål og tvister om rettighetskrenkelser.

Dersom du trenger råd i forbindelse med immaterielle rettigheter, varemerker, opphavsrett eller bedriftshemmeligheter, kan du ta kontakt med disse advokatene:

bottom of page